The Million Sparks Foundation Team

Dr. Abhinav Mathur

Founder Director

Dr. Mona Mathur

Founder CEO

Pankaj Agrawal

Jeetendra Singh

Namrata Saxena

Vani Thakur

Anchra Madan

Prahlad Chakma

Rituparna Das

Sugandha Verma

Prakash Shukla

Varsha Gupta

Shubham Chauhan

Anubha Gupta

Saumya Maurya

Divya Maurya

Deepak Joshi

Ujla Jawa

Piyali

Neeraj Kumar

Deepak sharma

Mandeep Sehmbi

Parul Jauhari